Kesälukio 1 ja 2

KESÄLUKIO 1

Arktisen aikavaelluksen kesälukio Utsjoen koulukeskuksessa. Ohjelmassa myös vierailupäivä Kevon tutkimusasemalla 19-31.7.2021 https://kesalukio.fi/project/utsjoki/

Tutustu astrobiologiaan youtube-luennosta

Arktisen aikavaelluksen kesälukiossa perehdymme maailmankaikkeuden, Maa-planeetan, elämän edellytysten sekä Maan eliökunnan syntyyn ja kehitykseen ja niiden keskinäisiin vuorovaikutuksiin. Pohdimme elämän olemassaolon ja olemuksen kysymyksiä, ja sitä miten planeetan olosuhteiden muutokset ovat vaikuttaneet, ja vaikuttavat, eliökunnan kehitykseen.

Luonnontieteiden opetus kesälukiossa muodostaa astrobiologian perusteiden kokonaisuuden TO Astrobiologia (vTO1), joka hahmottaa miten kosminen kehitys ja planeetan olosuhteet ovat tuottaneet elämän perusedellystykset, mitä elämä on, miten se on syntynyt ja kehittynyt Maa-planeetalla, ja miten eliökunta ja planeetan olosuhteet vaikuttavat toisiinsa. Astrobiologian puitteissa pohdimme myös elämän mahdollista esiintymistä muilla taivaankappaleilla sekä teknisen sivilisaation kehittymismahdollisuuksia tulevaisuudessa. Opetus kattaa soveltaen lukion biologian moduulin BI1 (vBI1 osittain) sekä syventää lukion fysiikan ymmärrystä (ohjelman osiot FYa-d).

Rinnakkainen iltakurssiohjelma tarjoaa taidekurssin (TO2, TA), joka sisältää kuvataidetta
nykytaiteen keinoin, Lapin mytologiaa ja kansanperinteen kuvaamista, sekä sirkustaidetta, musiikkia ja videointia harrastuksena.

Iltaohjelmissa harrastamme mm. filosofisia nuotiokeskusteluja, saunomista, uintia tunturijärvessä, vaeltamista Utsjoen ulkoilupoluilla. Ohjelma päättyy kahden päivän pituiseen aikavaellukseen, sekä viimeisen kurssi-illan päätösjuhlaan.

Opettajina astrobiologian, tähtitieteen, biologian ja taiteen asiantuntijat.  huippuasiantuntijoiden johdolla! Tiede ja taide yhdistyvät eksoottisissa järvi- ja tunturimaisemissa Utsjoella.

Järjestäjätahot: Ohcejoga Utsjoen Ursa ry, Aikavaellus ryTurun yliopisto ja Kesälukioseura

Opettajat:

Rehtori: Juhani Harjunharja (juhani harjunharja@pp.inet.fi), puh. 0407296176

Vararehtorit: Kirsi Lehto (klehto@utu.fi), ja Mirja Hiltunen (mirja.hiltunen@ulapland.fi)

Biologia/Astrobiologia (TO1), Kirsi Lehto, astrobiologi, dos. yliopisto-opettaja Turun yo (avust. opisk. Kosti Koistinen ja Aleksi Elovaara)

Fysiikka a, Esko Valtaoja, avaruustähtitieteen emer. prof. (avust. lehtori Katriina Halonen)

Fysiikka b, Esko Valtaoja (avust. Katriina Halonen)

Fysiikka cPasi Nurmi, FT, koordinaattori, Turun yliopiston Tiedekeskus Tuorla (avust. Kosti Koistinen)

Fysiikka d, Eija Tanskanen, avaruusfysiikan tri, opettaja, Sodankylän obs. johtaja (avust. Katriina Halonen)

Taide, Henna Mattila, taiteilija, kuvataidekasvatuksen opisk. Lapin yo

Taide (TO2, TA1), Brita Turunen, taiteilija, FM, emer. lehtori

TAb, Hansi Harjunharja, ohjaaja, opisk. (avust. K. Koistinen ja A. Elovaara)

Tarkempi opetusohjelma suomeksi löytyy täältä, ja saameksi täältä

Osallistumismaksut/täysihoito: (sis. opetus, majoitus, ateriat, retket, pituus  2 viikkoa):
-350 €/ 1 kurssi (38h): 
-420 €/ 2 kurssia (38h+38h)
Erilliset kurssimaksut, jollei valitse kokonaiskurssia täysihoidolla:
– 70 €/koko kurssi (38 h): TO1=TO (2 op/38h) tai TO2 (2 op/38 h)
– 50 €/osakurssi: FY1= FYa + FYb + FYc + FYd (19h) tai TAa (11h) tai TO = GE + BI (20 h) tai TOV (10 h)

Ilmoittautuminen: Kesälukioseuran kautta, sivu: https://kesalukio.fi/project/utsjoki/

Lisätietoja antaa rehtori Juhani Harjunharja (juhani.harjunharja@pp.inet.fi)Kesälukion toimeenpanijat ja opettajakunta

Koko koulun järjestämisestä ja toiminnasta vastasi rehtori Juhani Harjunharja

Esko Valtaoja opetti koko maailman historiaa, aiheina maailman alku ja kehitys, kosmologia, alkuaineiden synty, järjestyksen kasvu. Maailmankaikkeuden kehitys tekee mahdolliseksi elinkelpoisten planeettojen ilmestymisen, elämän synnyn ja kehittymisen.

Eija Tanskanen opetti Maan magneettikentän fysiikkaa, ja sen vaikutuksia Maa-planeetan olosuhteisiin

Pasi Nurmi opetti asioita planeettakuntien syntyprosesseista, erilaisten planeettojen olosuhteista, ja mahdollisten elinkelpoisten olosuhteiden esiintymisestä erilaisissa planeettakunnissa

Kirsi Lehto (tiedekurssista vastaava vararehtori) kertoi siitä mitä astrobiologia on. Hän opetti elämän ominaisuuksista, elämän määrittelyn vaikeudesta, elämän synnystä, ja varhaisen eliökunnan kehittymisestä.

Aleksi Elovaara opetti asioita Maan geologisesta kehityksestä ja monisoluisten eliöiden eliökunnan kehittymisestä.

Taidekurssin ”Aikaa kohti ja sen taa” vastaavana opettajana ja taiteen opetuksen vararehtorina toimi Mirja Hiltunen.

Lapin mytologiaa ja siihen liittyvää taidetta opetti emer. lehtori Brita Turunen

Taiteen kurssiopettajana toimi taiteilija Henna Mattila

Keittiön vastuuhenkilönä toimi Marjaleena Niiranen

… keittiötoimet hoidettiin yhdessä Kostin ja Aleksin kanssa.

Aikavaelluksen tieteellisinä oppaina toimivat Aleksi Elovaara ja Kosti Koistinen.

Tässä koko iloinen leirikouluporukka …

—————————————————————————————————
KESÄLUKIO 2 2022

Tiede ja taide yhdistyvät polaarialueella Utsjoella ja Sodankylässä. Tervetuloa tutkimusretkille kosmokseen tieteen ja taiteen keinoin sekä oppimaan maailmankaikkeudesta huippuasiantuntijoiden johdolla!